LYRIC

Muaj ib hnub
Kuv mus ua si
Txog tom Park
Kuv pom ib tug hluas nkauj
Thiab ib tug hluas nraug
Sib khawm sib hniag
Sib ntxai qi qi qiav qiav
Ntawm ntug tshav npa…
Kuv hais tias
Hluas nkauj Hluas nkauj
Ua cas koj ua dab tsis li koj nav…
Nws ib nyuag tig ntsia kuv.. nws hais tias….
Yawg lau.. Yawg lau…
Txav deb deb os…
Koj tsis Understand…

Tau 2 hnub tom qab
Kuv caij luv Bus Mus Downtown..
Kuv rov qab pom nws thiab
Nws niag hluas nraug
Sib khawm sib hniag
Sib ntxai qi qi qiav qiav
Ntawm tshav luv Bus…
Kuv hais tias
Hluas nkauj Hluas nkauj
Ua cas koj ua dab tsis li koj nav…
Nws ib nyuav tig tsia kuv.. nws hais tias….
Yawg lau.. Yawg lau….
Txav deb deb os…
Koj tsis Understand..……

Tau ntau xyoo…
Kuv twb tsis nco qab lawm
Muaj ib hnub
Kuv rov qab ntsib nws…
Nws Puav ib tug…
Ev ib tug… Tseem cab ib tug thiab…
Nim quaj Ij Ij…
Aj…Aj…Nim quaj Aj Aj … Uj Uj
Tom Welfare Office…
Kuv hais tias
Hluas nkauj Hluas nkauj
Cov mi nyuam kov Nws niam thiab nws txiv nev..?
Nws ib nyuag tig ntsia kuv.. nws hais tias….
Yawg lau.. Yawg lau…
Tsis tshob Hais Hais lawm os…
Koj tsis Understand..
Koj tsis Understand…
Koj tsis Understand…

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT