LYRIC

An6el
yeej tsis muaj tug twg yuas hlub kuv
npaum koj tau hlub kuv
es koj yuas tso kuv tseg
ib leeg nyob hau ntiaj tes

thov txhos mus (thov txhos mus)
los nrog kuv (los rog kuv)
lub siab tsis xav ncaim ntawm kuv tug hlub
yog koj tsis muaj siab nyob
cia kuv ua kes nrog koj
kuv yeej muaj siab los yas rog koj(yaj rug koj)

Pink Amanda
qhas rau kuv yog vim les caag
vim les caag lub ntuj cas koj
coj koj mug ntawm kuv es cas kuv nyob tsis muaj koj
kuv yuas ua les caag
txas les tau nrug koj nyob ua kev zoo les yaa taag
txawm has taas kuv thov
tshaa koj txua qhov tsaw los yeej tsis muaj koj nyob twg
thov koj rov qaam lug
rov qaam lug kuv nyob ua kes

thov txhos moog (thov txhos mus)
lug rug koj
lub siab tsis xav ncaim ntawm kuv tug hlub
yog koj tsis muaj sab nyob
cas kuv ua kev rug koj
kuv yeej muaj sab lug yaj rug koj (yaj rog koj)

An6el
tsis tau xav tias koj yuas ua li no
tsis tau xav tias koj yuas tso tas rog
koj tej phooj ywg, koj niam thiab txiv
tug hlub koj tshaaj, kuv yuas nco koj tshaaj

thov txhos mus (thov txhos mus)
thov txhos mus (thov txhos mus) kuv tug hlub

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT