LYRIC

Vim li cas
Koj thiaj li yuav quaj
Thiaj li yuav poob kua muag
Tsis muaj leejtwg xyuas

Mob lub siab
Cas koj tsis kam qhia
Kuv tseem muab kev nyuaj siab
Zais twj ywm rau nruab siab

Ua neeg nyob
Yeej muaj kev tu siab
Tsis muaj leejtwg yuav luag
Ntxhwb ntxhi tas ib tiam

Kuv paub zoo
Vim kuv muaj dhau los
Thaum yus nyuaj siab ntxhov plawv
Yeej tsis xav ua neeg li lawm

Chorus

Sawv los so koj lub kua muag…….
Kev zoo yeej yuav muaj rau koj xwb

Muab kev cia siab khaws zoo cia…….
Koj txoj kev npau suav yeej yuav muaj tiag…….

Txhob rawm mus
Mus ntshaw luag lwm tus
Yuav tsum rov los xyaum hlub
Los hlub yus li qub

Muaj ib hnub
Thaum koj lub neej zoo
Koj mam li rov nco txog
Koj tau ua ntau yam zoo

Chorus

Bridge

Nco ntsoov tias lub ntuj muab txoj hmoo rau yus
Tsim yus los ua neeg nyob ib zaug
Muab txoj kev phem thiab txoj kev nyuaj siab
Tso kom tag nrog huab nrog cua ya mus os…….

Txhob rawm mus
Mus ntshaw luag lwm tus
Yuav tsum rov los xyaum hlub
Los hlub yus li qub

Muaj ib hnub Thaum koj lub neej zoo
Koj mam li rov nco txog
Koj tau ua ntau yam zoo…….

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT