LYRIC

Yog plaub sab phab ntsa no paub hais lus
Nws yuav qhia tau ntau yam hauv siab
Yuav qhia txog leej twg quaj hu nrhiav koj
Yuav qhia tias leej twg xav pom koj

Tiamsis plaub sab phab ntsa no tsuas yog ntoo qhuav
Nyob ntsiag to mloog kuv lub suab quaj
Mloog kuv hais lus tau ntau hnub, tau ntau hli
Nws paub thiab pom txhua yam
Ntawm kuv txoj kev nco koj

Yog plaub sab phab ntsa no txawj kos duab
Nws yuav kos ib daim dab duab rau koj saib
Yuav pom tus nco koj, nco ib hnub dhau ib hnub
Yuav pom tus xav nyob ntawm koj ib sab

Tiamsis plaub sab phab ntsa no tsuas yog ntoo qhuav
Nyob ntsiag to mloog kuv lub suab quaj

(tiamsis nws yog ntoo qhua)

Tiamsis plaub sab phab ntsa no tsuas yog ntoo qhuav
Nyob ntsiag to mloog kuv lub suab quaj
Mloog kuv hais lus tau ntau hnub, tau ntau hli
Nws paub thiab pom txhua yam
Ntawm kuv txoj kev nco koj

txog koj


Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT