LYRIC

Nws tuav kuv txhais tes kuv lub sia ya ntshis…..

Twb tsis paub las voos los nws coj kuv mus…

Muaj nws thiab kuv xwb..

Kuv ras dheev los tsis tsa lub ncauj…

Nws ob lub qhov muag hais rau kuv…

Chorus….

Ntseeg kuv, ntseeg kuv..

Kuv yuav tsis cia koj poob…

Kuv yuav tsis cia koj poob…

Ntseeg kuv, ntseeg kuv..

Kuv yuav cawm koj txhua zaus…

Kuv yuav cawm koj txhua zaus…

Ntseeg kuv…

Nws tuav kuv txhais tes wb los ua txij nkawm…

Twb tsis paub yav tom ntej los nws nqa kuv mus…

Muaj nws thiab kuv xwb..

Kuv txaj muag los lub siab tsuas luag ntxhi..

Nws ob lub qhov muag ntxhi rau kuv…

Chorus….

Ntseeg kuv, ntseeg kuv..

Kuv yuav tsis cia koj poob…

Kuv yuav tsis cia koj poob…

Ntseeg Kuv, ntseeg kuv..

Kuv yuav cawm koj txhua zaus…

Kuv yuav cawm koj txhua zaus…

Ntseeg kuv…

Kuv pw ntawm no ntev npaum cas…

Nws lub ntsej muag qhia tag los nws tseem tso dag hais tias…

Chorus….

Ntseeg Kuv, ntseeg kuv..

Kuv yuav tsis cia koj poob…

Kuv yuav tsis cia koj poob…

Ntseeg Kuv, ntseeg kuv..

Kuv yuav cawm koj txhua zaus…

Kuv yuav cawm koj txhua zaus…

Ntseeg kuv…

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT