LYRIC

Lub ntuj los nag
Hauv kuv….. lub siab
Koj ncaim kuv mus
Mus ua….. tus neeg tshiab
Tshuav kuv nyob nov
Tseem yog….. tus neeg qub
Tab sis….. nyob nrog
Lub kua muag ntws si

Kuv yuav tos ntev npaum lis cas
Thiaj yuav pom muaj tus neeg tshiab
Vim los nag tsis txawj tu
Kuv thiaj tso tsis tau koj mus
Kuv yuav tos ntev npaum li cas
Thiaj yuav pom muaj tus neeg tshiab
Lub sib hawm tsis tos rau kuv
Rau kuv nyob muaj tus neeg qub

(INSTRUMENTAL)

Lub sib hawm nov
Koj puas nco
Txog kuv lawm
Tej zaum koj yuav
Tsis paub….. hais tias
Tshuav kuv nyob nov
Tseem yog tus neeg qub
Tab sis nyob nrog
Lub kua muag ntws si

Kuv yuav tos ntev npaum li cas
Thiaj yuav pom muaj tus neeg tshiab
Vim los nag tsis txawj tu
Kuv thiaj tso tsis tau koj mus

Kuv yuav tos ntev npaum li cas
Thiaj yuav pom muaj tus neeg tshiab
Lub sib hawm tsis tos rau kuv
Rau kuv nyob muaj tus neeg qub
Kuv yuav tos ntev npaum lis cas…..

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT