LYRIC

Verse :

Kuv lub neej
Nyob tsis muaj nqis
Qhov kuv ntshaw cas kuv yuav ncav tsis tau
Yog txoj hmoo
Los yog dab tsi
Cas kuv tsis muaj ib lub suab luag

PreChorus :

Mus txog twg
Mus ntsib leejtwg
Tsis zoo cuag npaum kuv cov kwv tij sawv daws

Chorus :

Yav tag los kuv tau ua ntau yam txhaum
Rau kuv lub neej
Kuv dig muag tsis pom qhov twg
Yog qhov zoo
Qhov kuv ntshaw yog peb sawv daws
Tsis xav kom ib tug nyias ncaim mus

Verse :

Kuv paub zoo
Tu siab npaum cas
Thaum tsis muaj leejtwg cev tes los hlub
Nyob ib leeg
Cia yus khwv yus
Txawm puas los cia raug yus xwb

PreChorus

Chorus :

Yav tag los kuv tau ua ntau yam txhaum
Rau kuv lub neej
Kuv dig muag tsis pom qhov twg
Yog qhov zoo
Qhov kuv ntshaw yog peb sawv daws
Tsuas xav kom peb nyob ua ib ke

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT