LYRIC

Kuv ua npau suav tsias koj rov qab los
Los nrog kuv nyob mus ib this li yav tas
Nws puas yog tiag ua koj rov qab los dua tshiab
Los nyob hauv kuv xub ntaig li yav thaum ib

Kuv ua npau suav tias koj tuav kuv tes
Yuav mua ua ke zoo li no tsis muaj tso
Txoj kev sib hlub zoo li lub hnub ci
Nra mus thoob qab ntuj muaj koj nyob nrog kuv

Txhoj kev sib hlub zaum no tsis muaj neeg
Leej twg yav txiav tau ntawm koj thiab kuv
Thaum kuv tsim los koj tsis nyob qhov twg
Tsuas yog tias kuv npau suav xwb tsis muaj koj
Nws tsis yog tiag koj tsis rov qab los dua tshiab
Lub neej tsaus ntuj nti kuv tsis muaj koj

Kuv ua npau suav tias koj tuav kuv tes
Yuav nyob uake zoo li nov mus ib this
Txoj kev sib hlub zoo li nhnub ci
nra mus thoob qab ntuj
Muaj koj nyob nrog kuv
Txoj kev sib hlub zaum nov tsis muaj neeg
Leej twg yuav txiav txog nawm koj thiab kuv
Thaum kuv tsim los koj tsis nyob qhov twg
Tsuas yog tias kuv npau suav xwb tsis muaj koj
Nws tsis yog tiag kuv tsis rov qab los dua tshiab
Lub ntuj tsau ntauj nti kuv tsis muaj koj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT