LYRIC

Koj tau los qhia rau kuv kom kuv txim txiaj
Yuav tsum mloog cov laus es khaws lawv cov lus
Tsum muaj txoj kev hlub xwb
Koj rau los qhia rau kuv kom txhob ua lub siab phem
Tsuas yog mus kawm ntawv es rov los tsev
Los hlub kuv niam

Kuv txiv, kuv ua tsaug rau koj txoj kev hlub uas
Koj tau muab rau kuv
Es ziag no kuv txho caug ntawm no
Thov lub ntuj koj nws hlub koj ib yam li kuv

Chorus:
Kuv txiv, kuv hlub koj
Yuav tsis muaj dabtsi pauv tau koj
Kuv paub tias koj nyob saum ntuj ntsia kuv
Kuv txiv, kuv yuav nco koj
Tag mus li nyob hauv kuv lub siab
Vim koj twb yog ib sab ntawm kuv lawm

Es ziag no kuv xav txog cov sijhawm peb muaj ua ke
Yuav khaws cia rau kuv lub siab
Kom txog hnub peb rov nyob ua ke

Yog koj pom kuv lub kua muag los
Es kuv quaj vim kuv nco koj
Thov koj ua ib zaj npau suav
Los nrog kuv nyob ib pliag ntawm no

Kuv txiv txawm lub sijhawm los txog lawm
Es koj tau tso peb nyob ua ntsuag li no
Los nco ntsoov tias tseem
Tsuav peb nyob hauv lub ntiaj teb
Puas muaj ib hnub peb yuav rov los sib hlub

Chorus

Yog lub ntuj pub kuv muab ib sab ntawm
Kuv txoj sia los txuas rau koj txoj
Txawm ua li cas los kuv yuav ua
Tag nrho ib pua tsam yam tsuas yog tau koj
Rov los nrog peb nyob ntawm no

Chorus x2 (to fade)

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT