LYRIC

koj twb cog lus rau kuv
tias koj yuav hlub
kuv lb leeg mus tag lb txhis

oh tus kuv hlub
kuv nyob lb leeg ntawm no
xav ntsoov txog koj thiab kuv
wb txoj key sib hlub

ua cas yav tas dhau los
thaum koj nrog lcaiv nyob
nws twb tsis muaj tug
cas hnub no koj mus
yuav mob law lub slab npaum no
law twb tsis paub nyob

oo-ooh
kuv nco koj tshaj txhua yam
kuv hlub koj tshaj txhua yam

koj puas paub hats tias
lcaiv nco koj
xav hlub koj lb pliag

oh tus law hlub
law nyob lb leeg nts lag to
vim tias twb tsis muaj koj
los nyob no nrog kuv

ua cas yav tas dhau los
thaum koj nrog lcuv nyob
nws twb tsis muaj tus
cas hnub no koj mus
yuav mob law lub slab npaum no
kuv twb tsis paub nyob

oo-ooh
kuv hlub koj tshaj txhua yam
kuv nco koj tshaj bchua yam

baby txij thaum koj ncaim kuv
kuv twb muab wb txoj key hiub khaws cia tsis muaj hnub uas kuv yuav
hnov kom txog li

yo baby kuv xav paub
yog tias kuv kaw kuv lub qhov muag es law puas yuav roy pom koj dua vim tias txoj key sib hlub wb muaj
law xav kom nws muaj tiag

yo baby nws muaj tiag
li qhov kuv xav
yog tas qhov no tiag tiag yog npau suav baby kuv tsis xav kom nws zoo 11 ntawd yeah
thov koj tsov qab los

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT