LYRIC

oh kuv nam hab kuv txiv
kuv hlub tag tsiv vim muaj neb ob tug hlub
neb tshua neb hlub me ab me tub
kuv thaj tau tshua muaj lub sab nyob

tsis muaj dlab tsi yuav tiv tau
neb cov koob hmoov
thaum kuv pheb tsis hnov nqa
neb tseg neb hais ntshai tuav li cas
kuv ua lub neej nyob tsis tsim txaj

tsa tes thov kom lub ntuj
yuav foom koob hmoov rua kuv nam hab txiv
kom tsuas muaj noj qab nyob zoo
ib hnub txhua hmo ib zaug
nrog kuv nyob mus ib txhis

hu zaj nkauj no rua ntuj cuag
xav tias hlub tshua lub kua muag pub rua neb
yav tag lub neej foom lub kua muag
tsa tes thov dua neb zam lub txim

hu zaj nkauj no rua ntuj cuag
xav tias hlub tshua lub kua muag pub rua neb
yav tag lub neej foom lub kua muag
tsa tes thov dua neb zam lub txim

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT