LYRIC

Txojkev hlub kuv muab rau koj
Leejmuam muab khaws rau nruabsiab
Thaumtwg koj lub siab no kho
Leejmuam muab coj los puag kiag

Tug uas koj ua npausuav pom
Koj tug phabej twb los txog
Kuv xav coj koj nrog kuv
Leejmuam wb nyob ib txhis mus

Chorus
Tuav kuv txhais tes mus, uake
Txawm zoo thiab phem wb tsis tso tseg
Txawm lub sijhawm wb txawm laus
Kuv kev hlub, tsis muaj hnub xaus
Txawm yog lub hnub yuav yaj
Leejmuam kuv yeej hlub koj tshaj

Bridge
Ib txhis tsis txawj tag kuv hlub koj
Pestsawg tiam los, kuv yeej hlub
Sijhawm twb tag thaum kuv nrog koj nyob
Txawm yog tuag, cev lwj los
Kuv txojkev hlub, tsis ploj

Txojkev hlub nyob hauv ntiajteb
Leejmuam tsis zoo tshaj wb nas
Koj yog nkauj ntsuab saum ntuj los
Yeej tsis muaj leejtwg zoo cuag

Txij hnub no thiab ibtxhis mus
Leejmuam yeej tsis muaj dua ib tug
Yuav los nyob hauv kuv lub siab
Leejmuam kuv yeej hlub koj tiag

Chorus
Bridge
Repeat verse 2

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT