LYRIC

1st Verse:
ua ntej thaum uas kuv yug los
ua neej nyob rau ntiaj teb no
kuv twb tsis paub hais tias
nws yuav muaj kev phem kev qias
yuav muaj mob thiab yuav muaj nkees
nws yuav mob txog kuv cov leeg
kev sib ntaus thiab kev sib tua
ua rau tub neeg los kua muag
txoj hmoo muaj thiab txoj hmoo pluag
kuv tsis paub yuav ua li cas
ua rau kuv xav mus haus xas
ho ntawm kuv txoj kev nyuaj siab
ua rau kuv xav haus tshuaj iab
kuv tsuas pom sib ntaus sib tua
ua kuv poob lub kua muag
cov niam txiv sib ntaus tuag tas
tseg menyuam quaj his has
ua rau kuv tsis muaj kev xav
ua li cas kuv tsis ntxov paub
cia kuv nyob twb ywm nrog saub
cia kuv nyob saum ib nta ntuj
kom nws ci cuag lub hnub
uas nws ci mus tau deb deb
kho cov neeg nyob hauv ntiaj teb

Chorus:
oh yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nrog kua muag
ntshe kuv twb
thov yawm saub
kom tsis txhob pub kuv yug los
yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nyuaj ua luaj
tsis txhob yug los

2nd Verse:
txhua txhua hnub thiab txhua txhua hmo
kuv xav mus thiab kuv xav los
kuv tsis xav los uas neeg nyob
nyob lub neej uas phem li no
xav tsis txog tias kuv yuav nrog
luag ua laib txog hnub no
lub neej no tsis tsim kuv nyog
mus ua laib txhua hnub txhua hmo
tsis muaj niam thiab tsis muaj txiv
tsis muaj kwv thiab tsis muaj tij
tsis muaj muam tsis muaj yawm yij
twb tsis muaj niam tais yawm txiv
tsis muaj pog thiab tsis muaj yawg
tsis muaj phooj thiab tsis muaj npawg
vim li cas thiaj mus ua phem
kuv pheej nyiam txoj kev lom zem
kuv thiaj li tsis nco qab txog
hais tias kuv no tau yug los
tsis txhob mus ua tus neeg phem
yog pheej taug txoj kev lem lem
txhais ko taws ces yuav raug lov
kuv lub cev yuav nkag hauv qhov
kuv lub neej ntshe yuav tag li no
ntshe yuav tuag tsis muaj neeg nco
yuav tsum tig rov qab los kho
txoj kev phem kuv ua dhau los
kuv lub neej thiaj tsis nyuaj
thaum kuv tuag thiaj muaj neeg quaj
yuav tsum pib ua qhov zoo mus
kuv lub neej thiaj tshav ntuj
thiaj yuav tau nrog cov neeg kuv hlub
nyob ua ke txhua hmo txhua hnub

Chorus:
oh yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nrog kua muag
ntshe kuv twb
thov yawm saub
kom tsis txhob pub kuv yug los
yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nyuaj ua luaj
tsis txhob yug los

3rd Verse:
kuv nco txog kuv niam kuv txiv
kuv lub neej nyob puag thaum i
lub hnub yug tsis muaj 18
kuv niam thiab kuv txiv nkawd hais
mus kawm ntawv txhob mus ua laib
tsis txhob mus ua tus neeg phem
koj thiaj li tsis raug lawv ntes
ua dab tsi los ua qhov zoo
koj thiaj li yuav tau koob hmoov
niam txiv hlub niam txiv thiaj cem
ntshai tsam me tub mus ua phem
yog hais tias tsis muaj txoj hmoo
ntshe twb tuag thaum muaj 1 xyoo
yuav tsum nco qab ntsoov hais tias
ua neej nyob tsuas muaj 1 tiam
tsis txhob mus ua tug neeg phem

Chorus:
oh yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nrog kua muag
ntshe kuv twb
thov yawm saub
kom tsis txhob pub kuv yug los
yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nyuaj ua luaj
tsis txhob yug los

oh yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nrog kua muag
ntshe kuv twb
thov yawm saub
kom tsis txhob pub kuv yug los
yog kuv paub
tias lub neej
yuav nyob nyuaj ua luaj
tsis txhob yug los.

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT