LYRIC

Yog muaj siab hlub tiag tiag,
Muab koj nplooj siab rau kuv khaws cia,
Tsis txhob nyiag ntsia, mus rau leej twg,
Cia kuv ua tswm, ntawm koj lub siab

Yog hlub…tag tag dag zog,
Txhob zais mus pom lwm tus zoo nkauj ntxiv.
Koj yog kuv li, kuv yog koj tug,
Yuav tsum hlub mus txog thaum qi muag ua av luaj.

Ntawm kuv kev hlub rau koj,
Txawm wb yuav nyob lub tsev vauv koj vauv kuv,
Kuv yeej tseem hlub,
Thov kom tiam no,
Kuv yog tus qi muag ntawm koj xub ntiag thaum kawg.

Repeat Verse 2 into verse 3

Yog hlub…tag tag dag zog,
Txhob zais mus pom lwm tus zoo nkauj ntxiv.
Koj yog kuv li, kuv yog koj tug,
Yuav tsum hlub mus txog thaum qi muag ua av luaj.

kuv kev hlub rau koj,
Txawm wb yuav nyob lub tsev vauv koj vauv kuv,
Kuv yeej tseem hlub,
Thov kom tiam no,
Kuv yog tus qi muag ntawm koj xub ntiag thaum kawg.

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT