LYRIC

Koj puas tau ntsim rua ib tug neeg
Uas nws yuav muaj lus siab hlub koj
Muas kom tag nrog rau koj ib sim neej
Koj puas tau pom rua
Tej khuv hluas nkauj hluas nraug
Uas sim hlub thaum yaus yaus mus txog rau hnub laus

Koj puas xav muaj ib zaj dab neeg
Txog thaum kawg koj lus nej ms raws li koj siab xav tseg
Koj puas npau suav pom tej hnub haus koj lus neej
Yuav muaj ib tug neeg los ua koj lus neej tshav ntuj nrig
Koj puas xav tau ib tug tij neeg
Uas tsis seej tias koj muaj, tias koj pluag
Uas lus neej rig muag yuav tuag los xij
Tsis muaj dab tsis uas nws ntshai li

CHORUS
Yog tias koj xavtau tus zoo li ntawv
Tsis tas koj yuav mus nrhia deb
Qhov zoo ces cia li khaws tus uas nyob ze
Nws thiab yog tug nws yuav hlub koj los mas
Yog tias koj xav tau tus zoo li ntawv
Tsis tas koj yuav mus tos ntev
Qhov zoo ces cia li khaws tus uas nyob ze
Tus ntawv ces nws twb yog kuv los mas

Koj puas xav ua lus neej luag ntxhi
Yam li nkauj ntsuav thiab nraug nas
Nyob ua kev zoo siab mus tag nrog ib txhis
Koj puas xav muaj tub thiab muaj kiv
Yam li koj nyiam thiab koj txim
Uas lus neej nyob kajsiab nrhiv
Koj puas xav kom haus koj lus neej
Thaum koj pws tsiv los
Muaj tub muaj nyaab muaj ntxhai muaj vaum
Uas lus neej raws li koj xav tau

CHORUS x2

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT