LYRIC

tej kab me noog quaj zos zawg
(the bugs and birds cry everywhere)
lus tshav ntuj ci tsis sov puas tswag
(the suns ray, isnt all that hot)
thaum ntawd koj tseem nyob ntawd kuv ib sab
(that was when you were still by my side)

wb tau cog lus hauv wb lub siab
(we had vowed inside our hearts)
ntawv tsob ntoo nov yuav ua lub tsev
(by this tree our words would stay)
hais tiag wb yuav nyob ua ke
(saying that we will live together)

hauv koj lub siab, twb muaj tus tshiab
(inside your heart, you already have someone new)
txhua tsav txhua yam puag thaum
(everything from before)
twb tsis muaj nqis, wo-oh
(doesn’t even matter)

(chorus)
kuv yuav tos txhua hnub txhua hmo
(i will wait day and night)
kom txog thaum twg?
(until when?)
kom kuv lub siab nov vwm tag, yeah
(until my heart goes crazy)
kuv lub siab nov twb yuav tu
(my heart here is almost done)
lwj siab lwj ntsws vim txoj kev hlub
(heart broken because of love)

tej hnub txhua txhua tagkis
(every other day)
koj nrog kuv taug kev ua si
(you would walk with me with fun)
yam sij hawm nov luag ntxhi
(during this time we laughed)
tsis muaj hnub kawg
(there was no end)

tej hnub tej hmo wb ntsia lub hli
(everyday we’d look at the moon)
koj xav txog kuv kuv xav txog koj
(you’d think of me and i’d think of you)
tsis xav ncaim ib tug mus li, tiamsis
(we didnt want to part another, but)

hauv koj lub siab, twb muaj tus tshiab
(inside your heart, you already have someone new)
txhua tsav txhua yam puag thaum
(everything from before)
twb tsis muaj nqis, wo-oh
(doesn’t even matter)

xav kom ib nas tis kas mus tas ib sim
(wanting a minute to last forever)
xav kom lub hmoo tsis txhob txawj tig, yeah
(wanting the clock to not turn)
cia wb nyob li no mus tag ib tiam
(let us stay like this forever)
cia wb nyob li no kom kawg wb lub siab, yeah
(let us stay like this till the end of our heart)

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT