LYRIC

Talking :

Kuv zoo siab heev ua hnub no kuv tau los hlub tau koj
Nws yeej tsis muaj ib yam dabtsi ua yuav los pauv tau li
Vim koj txoj kev hlub ua koj muab rau kuv
Nws loj tshaj txhua yam ua nyob hauv lub ntiaj teb no

First Verse :

Oooooooooo … Yeahhh …. Huuuuuuhuhhhhh …. Yeahhhh …….

Kuv yeej tsis tu siab qhov kuv los paub tau koj
Vim koj yog yam muaj nqi tshaj txhua yam rau kuv
Koj qhib txoj kev rau kuv taug mus tom ntej

Second Verse :

Kuv lub neej hnub no nws tshav ntuj nrig
Twb yog vim muaj koj nyob ntawm kuv ib sab
Koj txoj kev hlub loj tshaj txhua yam
Tsis muaj ib yam yuav los pauv tau

Chorus :

Tsis muaj leejtwg yuav zoo tshaj li koj
Vim koj yog txhua yam ua nyob ntawm kuv
Koj yog kev lub neej, yog kuv lub cev
Txoj pa ua kuv muaj ntawm no
Yog tsis muaj koj … ces kuv twb tsis muaj sia nyob

Bridge :

Koj thiaj yog tus ua yuav hlub kuv ib leeg nyob rau tiam no
Yog dhau koj lawm, tsis muaj leejtwg
Yuav hlub kev ib yam li koj hlub

Repeat Chorus :

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT