LYRIC

Lyrics: Capo 5: Am, G,Em,F Verse:
Tsis muaj leej twg, yuav hlub tiag, li ib leej niam
Kuv leej niam, yog ib tug neeg siab zoo
Koj tsis khuv xim, koj lub zog
Koj nrog peb nyob, ua rau peb noj
Koj ua siab ntev… tu peb loj hlob
Tsis pub peb tshaib peb nqhis,
Tsis pub peb nraug kev txom nyem

Chorus:
Niam, ua tsaug rau koj txoj kev hlub
Thov kom Vaj Tswv foom koob hmoov rau koj
Ua tsaug Vaj Tswv, pub ib leej niam zoo rau kuv
Thov kom kuv niam, tsis txhob muaj mob muaj nkeeg
Nyob dhia rhwb rhees, nrog lub ntsej muag… luag ntxhi
Peb cov nus muag, thiaj li
Yuav pauj tau koj tej txiaj ntsig

SOLO

Tsis muaj leej twg, yuav zoo tshaj, li ib leej niam
Kuv leej niam, yog ib tug neeg zoo tiag tiag
Thaum peb muaj mob, koj nrhiav tshuaj kho
Thaum peb nyuaj siab, koj nrog peb quaj
Koj hlub txhua tus…. tsis tseg, ib tug
Koj qhuab koj qhia, peb thiaj zoo
Vim yog muaj koj, peb thiaj tsis txiaj
Chorus:
Niam, ua tsaug rau koj txoj kev hlub
Thov kom Vaj Tswv foom koob hmoov rau koj
Ua tsaug Vaj Tswv, pub ib leej niam zoo rau kuv
Thov kom kuv niam, tsis txhob muaj mob muaj nkeeg
Nyob dhia rhwb rhees, nrog lub ntsej muag… luag ntxhi
Peb cov nus muag, thiaj li
Yuav pauj tau koj tej txiaj ntsig

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT

VIDEO