LYRIC

Txij hnubno mus, kuv yuav yog koj ib leeg tug
Tsis pub koj lub kuamuag poob,
tsis pub koj lub kuamuag nrog,
thaum kuamuag los rua yog zoosiab

txij hnubno mus, kuv yuav hlub koj ib leeg xwb
Tsis pub koj muaj kev nyuajsiab,
tsis pub koj nyob ib leeg,
nruab hnub hmo ntuj los yog nrog kuv

Chorus-
Kuv mam ua lub siab ntev,
yuav hlub yuav tshua tsis pub kom wb txomnyem
noj qab noj tsuag los tsuav wb tau uake
Kuv mam ua lub siab zoo,
yuav hlub yuav tshua tsis pub koj lub kuamuag poob
Txawm muaj thiab pluag los kuv yuav tsis nroo

Music

Bridge-
Txij hnub koj mus, kuv yeej kam ua txhuayam
kuv yeej kav muab txhuayam,
rua txojkev hlub txhob plam
Leejmuam vim kuv hlub koj tshaj

txij hnubno mus,
kuv yuav tsis muaj luag lwm tug
tsis ua lub siab dub,
koj ibleeg thiaj txaus kuv txojkev hlub

Chorus-
Txij hnuybno mus,
kuv mam ua lub siab ntev
yuav hlub yuav tshua tsis pub kom wb txomnyem
noj qab noj tsuag los tsuav wb tau uake
Kuv mam ua lub siab zoo,
yuav hlub yuav tshua tsis pub koj lub kuamuag poob
Txawm muaj thiab pluag los kuv yuav tsis nroo

Zaum no, kuv yuav tsis ncaim ntawm koj mus
zaum no, kuv txojkev hlub kav mus tag ib txhis

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT