LYRIC

When you find someone that you love so much
You will sacrifice anything for their happiness

Hnub no yog hnub wb tau los nyob ua kev
Muab lub nplhaib rau txhais tes
Yuav tsis muaj hnub tso tseg
Hauv kuv lub siab tsuas xav nyob nrog koj xwb
Tsis muaj dabtsi kuv ntshaw tshaj
Lub siab ntsws hlub koj tas

Lub sij hawm no kuv yuav tsis tso
Yuav khawm koj nruaj nruaj ntawm kuv ib sab
Ua ib puas tsav yam raws li koj siab xav
Txoj kev nyuaj siab paub tias yuav muaj
Thaum koj zoo li koj mus tsis tau lawm
Kuv mam li ua tus pab koj sawv

Chorus:
Txij hnub no mus kuv yog koj tus
Koj tau tas nrho kuv txoj kev hlub
Cog lus rau koj tsis muaj hnub tso
Yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv

Kuv tig ntsia koj es koj tig ntsia kuv
Tsis tshuav dabsti tsis hais, tsis tsuav lus
Paub tas koj lub siab xav ib yam li kuv lub
Wb ob leeg nws es tsuav koj haab kuv xwb

Chorus

Leej muam, koj paub kuv hlub koj npaum li cas
Tas nrho kuv lub neej
Tos kom tau ib tus neeg zoo li koj
Hnub no, lub sijhawm los txog lawm
Koj yog kuv tus, kuv yog koj tus

Chorus x2

Txij hnub no mus, txij hnub no mus
Txij hnub no mus, txij hnub no mus
Txij hnub no mus, txij hnub no mus
Tsis muaj kuv

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT