LYRIC

Yeahhh … Yeahhh … Yeahh ….
Yeahh … [Mmm ..] Mmmm… Yeahhh …
Ohhh .. [Mmmm..] Ohhh … Mmm …

Hnub no yog hnub wb tau los nyob ua ke
Muab lub nplhaib rau txhais tes
Yuav tsis muaj hnub tso tseg
Hauv kuv hlub siab tsua xav nyob nrog koj xwb
Tsis muaj dabtsi kuv ntshaw tshaj
Lub siab ntsws hlub koj tas

Lub sijhawm no … [lub sijhawm no]
Kuv yuav tsis tso … [yuav tsis tso]
Yuav khawm koj ruaj ruaj ntawm kuv ib sab
Ua ib puas tsav yam raws li koj siab xav [Mmmm…]
Txoj kev nyuaj siab … [txoj kev nyuaj siab]
Paub tias yuav mob … [tias yuav mob]
Thaum zoo li koj mus tsis tau lawm
Kuv mam li ua tus pab koj sawv

[Chorus] :

Txij hnub no mus
Kuv yog koj tus
Koj tau tagnrho kuv txoj kev hlub
Cog lus rau koj
Tsis muaj hnub tso
Yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv

Kuv tig ntsia koj es koj ntsia kuv
Tseem tshuav dlaabtsi has
Tseem yuav muaj … [tseem yuav muaj lus..]
Paub tas koj lub sab xaav ib yaam le kuv lub
Wb ob leeg nws es
Tshuav koj haam kuv xwb

Koj ib leeg thiaj li yog
Hauv kuv npau suav pum koj
Hauv kuv txoj kev hlub tau tseg
Qhov muaj nqi tshaj rau koj
Ntawm ncauj koj hnov kuv hais
Txoj kev kuv hlub koj yuav tsis zais
Kuv mam ua siab ntev qhia koj
Txhua hnub xyoo mus txog hnub no

[Repeat Chorus]

[Ohhhh…]

[Spoken] :

Leej muam .. [Ooo..] koj paub kuv hlub koj npaum li cas .. [hlub koj npaum li cas ..]
Tagnrho hauv kuv lub neej [Whoaaa baby .. npaum li cas ..]
Tos kom tau ib tug neeg li koj [Ooooo… txij hnub no mus ..]
Hnub no lub sijhawm los txog lawm [Ooooo…]
Koj yog kuv tus [Kuv yog koj tus … Oooooo….]
Kuv yog koj tus [Oooooo…]
Yes

[Repeat Chorus]

Txij hnub no mus [Ohhhhhh …]
Kuv yog koj tus [Ohhhhh … ]
Koj tau tagnrho kuv txoj kev hlub
Cog lus rau koj [Txij hnub no mus ….]
Tsis muaj hnub tso [Hnub tso …]
Yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv [Tsis muaj kuv ….]

Txij hnub no mus [Oooo…]
Kuv yog koj tus [Kuv yog koj tus .. Ooooo]
Koj tau tagnrho kuv txoj kev hlub [Ohhhh….]
Cog lus rau koj
Tsis muaj hnub tso [Ohhhhh…]
Yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv [Yeahhh… Yeahhh … Yeah….]

Txij hnub no mus
[Kuv yog koj tus]
Txij hnub no mus
[Koj tau tagnrho kuv txoj kev hlub]
Txij hnub no mus
[Cog lus rau koj]
Txij hnub no mus
[Tsis muaj hnub tso
[Txij hnub no mus]
Yuav hlub koj txog hnub tsis muaj kuv .. [Tsis muaj kuv ..]
Tsis muaj kuv .. oooo …

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT