LYRIC

Tsis txhob xav tias peb cov tuaj nyob
hauv nroog
Yuav coj tsis zoo tham hmoob es yog neeg
liam
Txawm nyob hauv nroog los peb yog neeg
txim txiaj
Tsis paub peb tiag txhob muab peb koob
npe nyav
Tuaj nyob hauv nroog tsuas hnav li neeg
tiam tshiab
Los peb lub siab tsis qias li qhov nej
xav
Ib hmo ntshe peb yuav hloov txog ob peb
pab
Nej paub tsis tshaj txhob maj xyav peb
koob npe
Txawm hais tias peb yuav hnav tej tsoos
zawm zawm
Hnav pom pom pawj tsis txais tias yog
neeg phem
Tias peb yooj yim thiab peb yog ntxhais
muag cev
Hais lus rau peb ceev faj nej lub qhov
ncauj
Yog nej ntov ntoos ua zoo lam saib ceg
qhuav
Peb yuav tsis xuaj li qhov uas nej xav
tau
Xav tag mam hais txhob rawm maj hais
dhau
Thaum nej hais txhaum ces yuav thim tsis
tau rov qab
Txhob xyav peb koob phem- Maiv thoj
Tsis txhob xav tias peb cov tuaj nyob
hauv nroog
Yuav coj tsis zoo tham hmoob es yog neeg
liam
Txawm nyob hauv nroog los peb yog neeg
txim txiaj
Tsis paub peb tiag txhob muab peb koob
npe nyav
Tuaj nyob hauv nroog tsuas hnav li neeg
tiam tshiab
Los peb lub siab tsis qias li qhov nej
xav
Ib hmo ntshe peb yuav hloov txog ob peb
pab
Nej paub tsis tshaj txhob maj xyav peb
koob phem
Txawm hais tias peb yuav hnav tej tsoos
zawm zawm
Hnav pom pom pawj tsis txais tias yog
neeg phem
Tias peb yooj yim thiab peb yog ntxhais
muag cev
Hais lus rau peb ceev faj nej lub qhov
ncauj
Yog nej ntov ntoos ua zoo lam saib ceg
qhuav
Peb yuav tsis xuaj li qhov uas nej xav
tau
Xav tag mam hais txhob rawm maj hais
dhau
Thaum nej hais txhaum ces yuav thim tsis
tau rov qab
Slow ver:
Txawm hais tias peb yuav hnav tej tsoos
zawm zawm
Hnav pom pom pawj tsis txais tias yog
neeg phem
Tias peb yooj yim thiab peb yog ntxhais
muag cev
Hais lus rau peb ceev faj nej lub qhov
ncauj
Yog nej ntov ntoos ua zoo lam saib ceg
qhuav
Peb yuav tsis xuaj li qhov uas nej xav
tau
Xav tag mam hais txhob rawm maj hais lus
dhau
Thaum nej hais txhaum ces yuav thim tsis
tau rov qab

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT