LYRIC

VERSE 1
vim li cas wb tau los nyob li no
cia kuv noog koj,
koj txoj kev hlub muab pub kuv tseem nyob

vim kuv twb hlub koj tag lub siab
koj txawm nthe los kuv tseem hnia
tseem qhia rau koj tias kuv hlub koj tiag

koj txawm dag thiab koj txawm khiav mus deb npaum cas lo lawv tsis hlub
xav tias koj nrhiav taus tug tshiab
tabsi koj tseem rov los rau kuv

vim li cas
kuv twb ntshai tias koj yuav dag
koj twb txawj ua kuv lub neej tsaus
koj tseem xav ko kuv lub neej tag

puas yog
thawb npaum cas lo tsis xav ntog
nthe npaum cas lo tsis xav txog

vim koj txawm hlub kuv hlub dag hlub tiag lo koj lub siab yeej tsis nrog
daim, kuv, lub, siab

koj cia kuv siab mob npau no
yog koj mus dua txhob rov los
es kuv thov koj

kuv hais tias kuv thov koj
txhob hais tej lus dag rau kuv ua rau kuv siab mob

yog koj xav mus ces koj mus taus
cia kuv nyob kuv ib leeg
es kuv tias li mus taus

CHORUS
vim koj tsis xav tias kuv muaj siab thiab
txawm kuv tsis zoo li tug koj xav nrhiav
txhob dag kuv mos

cia kuv thov koj
yog koj tsis hlub kuv tiag
thov koj muab kuv tso

txhob dag kuv mos (X6)

txawm kuv tsis zoo li tug koj xav nrhiav
txhob dag kuv mos

BRIDGE
txawm tias kuv tsis yog tug zoo (even though i’m not the good one)
nco ntsoov tias kuv muab siab thiab (just remember that i have a heart)
txhob dag kuv mos (don’t lie to me)

txawm tias kuv tsis zoo nraug (even though i’m not good looking)
lo yuav muab tej tug zoo rau koj (there’s others who’ll look good to you)
txhob dag kuv mos (don’t lie to me)

txhob dag kuv mos (X2) [don’t lie to me]

VERSE 2
yog koj mus lawm
yeej zoo kawg

vim koj ua rau kuv lub siab nyob tsis tug thiab koj tsis txawm txog
kuv txog kev zoo siab
txog kuv txog kev vam meej

koj tshua xav ua rau kuv mob
cua li koj yuav tsum yog tug yeej

yog koj xav yog tug yeej ces
kuv mam ua tug swb

kuv yeej paub koj lug siab phem
cua li koj tsis muab siab ntsws

koj tseem txawj tso dag
thiab koj tseem txawj dag hlub
koj tseem txawj dag lawv
thiab koj tseem txawj dag kuv

CHORUS
vim koj tsis xav tias kuv muaj siab thiab
txawm kuv tsis zoo li tug koj xav nrhiav
txhob dag kuv mos

cia kuv thov koj
yog koj tsis hlub kuv tiag
thov koj muab kuv tso

txhob dag kuv mos (X6)

txawm kuv tsis zoo li tug koj xav nrhiav
txhob dag kuv mos

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT