LYRIC

Kuv paub muaj dab tsi nyob hauv koj siab
Txhua lus ciaj ua koj chim siab thiab lus ciaj ua koj zoo siab

Kuv hnov koj lub suab
Kuv hnov koj lub suab hu kuv

Txoj lus kuv los txuas
Nyob hauv koj xwb ntiag

Ces koj puag kuv nyob ze koj

CHORUS
Hauv kuv lub siab huav kuv lub siab
Kuv yeej muab kev hlub rau koj
Hnov koj lub suab hnov koj lub suab
Thov koj qhia rau kuv hais tias
Phooj-ywg los yog tus hlub
Thaum twg es mam qhia rau kuv
Tus kuv hlub nyob ntawm ib sab
Yog kuv tus phooj-ywg zoo tshaj
Phooj-ywg los yog tus hlub
Zais puas rau txoj kev hlub
Tus kuv nyiam nyob ntawm ib sab
Tias sis nws yog kuv tus phooj-ywg zoo tshaj

Ua zoo txhob pub luag tej paus txog wb
Tsam luag tej pub tias wb yog tshaj phooj-ywg
Txoj kev hlub zaum no
Wb yuav tau zais cias hauv lub siab

Hauv kuv lub neej no
Yog tsis muaj koj yuav ua cas nyob

Koj tuav kuv txhais tes
Nrog koj nyob ua kev
Wb ua neej mus yav tom ntej

CHORUS

Phooj-ywg los yog tus hlub (kuv yuav nyob ntawm koj ib sab)
Thaum tawg es mam qhia rau kuv (tuav koj tes, puag hauv xwb ntiag)
Tus kuv hlub nyob ntawm ib sab
Koj yuag kuv tus phooj-ywg zoo tshaj
Phooj-ywg los yog tus hlub (tuav kuv tes, nrog kuv mus)
Zais puas rau txoj kev hlub (vim kuv hlub koj)
Tus kuv nyiam ntawm ib sab
Tias sis nws yog kuv tus phooj-ywg zoo tshaj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT