LYRIC

Tus Kuv Hlub
Ua Lub Siab Niaj Hnub Tos
Tus Kuv Nco Tus Kuv Tshua
Khaws Kuv Lub Siab
Ntiaj Teb No

Koj Thiaj Yog
Tus Uas Lub Siab Xaiv Cia
Los Ua Phaj Ej
Hauv Nraub Siab
Tsis Muaj Tus Los Hloov Tau

Koj Ib Leeg
Thiaj Yog Tus Uas Kuv Hlub
Tas Qab Ntuj
Tsis Muaj Twg Yuav Los Zoo Dua

Tus Neeg Zoo
Txawj Hais Lus
Qab Zib Thiab Kheev Luag
Uas Kuv Niaj Hmo Npau Suav
Lub Ntiaj Teb No Tsuas Yog
Koj Xwb

Koj Ib Leeg
Uas Ntseeg Siab Tias Hlub Kuv Tiag
Kuv Lub Neej Thiab Txoj Sia
Zoo Lub Siab Muab Cia Nrog Koj

Koj Thiaj Yog
Tus Phaj Ej
Uas Nyob Nrog Nraim Kuv Lub Siab
Lub Neej Txoj Sia Tsuas Thov
Hlub Koj

Koj Yuav Hlub
Leej Twg Los Nyob Ntawm Siab
Thov Txhob Khiav
Tseg Lub Siab Nyob Ua Ntsuag Nos

Tib Leej Twg Txawm Zoo Dua
Los Lub Siab Tsuas Hlub Koj
Tag Hauv Lub
Qab Ntuj No
Koj Xwb Thiaj Yog Tus Kuv
Hlub Tshaj

Koj Ib Leeg
Thiaj Yog Tus
Uas Ntseeg Siab Tias Hlub Kuv Tiag
Kuv Lub Neej Thiab Txoj Sia
Zoo Lub Siab Muab Cia Nrog Koj

Koj Thiaj Yog
Tus Phaj Ej
Uas Nyob Nrog Nraim Kuv Lub Siab
Lub Neej Txoj Sia Tsuas Thov
Hlub Koj

Koj Yuav Hlub
Leej Twg Los Nyob Ntawm Siab
Thov Txhob Khiav
Tseg Lub Siab Nyob Ua Ntsuag Nos

Tib Leej Twg Txawm Zoo Dua
Los Lub Siab Tsuas Hlub Koj
Tag Hauv Lub
Qab Ntuj No
Koj Xwb Thiaj Yog Tus Kuv
Hlub Tshaj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT