LYRIC

Hnub no koj loj tiav niam tiav txiv
Koj ntsib tus koj hlub koj nyiam
Koj xaiv tau tus huv koj lub siab
Koj nrhiav tau tus koj ntshaw

Hnub no neb dhau mus ua ib yig
Koom ib lub siab koom ib lub cev
Hnub no neb yuav koom ib lub npe
Nyob ua ke mus tag ib txhis

Ua lub siab ntev thaum ntsib kev nyuaj siab
Txhob cia dab tsis los rhuav neb txoj kev hlub
Thov Vajtswv foom hmoov zoo rau neb roob tshoob

Me ntxhais koj xeeb los ua ntxhais qhua
Koj yuav tawm rooj nrhiav neej ua
Txog luag lub vaj koj yog luag nyab
Txog luag lub tsev koj yog luag sev

Hu luag niam txiv ua koj niam koj txiv
Hu luag kwv tij ua koj kwv koj tij
Koj mus kib cuab koj mus kib yig
Koj lub cuab lub yig thiaj nto ntsis

Chorus

Muab tub ntxhais no tso rau koj npab
Yog koj nyab coj mus koj yuav tau pab
Muab tub ntxhais no rau koj txhais tes
Yog koj sev coj mus ua zoo hlub

Nce toj los koj yuav tau soj
Nqi hav los koj yuav tsum tau kav
Tsom kwm saib xyuas nej lub neej no
Kom tsheej cuab tsheej yig mus ib txhis

Ua lub siab ntev thaum ntsib kev nyuaj siab
Txhob cia dab tsis los rhuav neb txoj kev hlub
Thov Vajtswv foom hmoov zoo rau neb roob tshooj
Thov Vajtswv foom hmoov zoo rau neb lub n

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT