LYRIC

Txij puag thaum yau los,
kuv yeej hlub koj,
hauv kuv nruabsiab

Hniajhnub uasi nyob,
nrog txojkev lomzem,
cas zoo ua luaj

Chorus~
Sijhawm rub wb nyob sibnrug deb,
kuv thiaj tsi tau pom koj
Xav twbywm rau hauv kuv lub siab,
thaumtwg mam tau pom koj

Thov cov fuabcua ho txav,
es lub ntuj rov kaj
kuv tseem nco ntsoov tos koj
Thaum cov hnubqub ploj ntuj,
es ntuj los nag
kuv tseem nyob no tos koj

Kuv tau rov qab,
tuaj pom koj dua,
zoonkauj ua luaj
Koj tuav tes nrog,
kuv tug phoojywg,
kuv siav tshuav tuag

Kuv lwj rau wb txojkev sibhlub,
kuv thiaj pom koj nrog luag
Ntshe kuv yuav tsis tau qhia rau koj,
tias kuv ibtxwm hlub koj

Repeat chorus

Kuv paub tias nws twb tsis hlub koj,
niajhnub ntau koj
Tug neeg ntxim hlub,
zoonkauj npaum koj,
tsi tsim raug tej no o..ho

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT