LYRIC

Verse 1:
Kuv tseem nco txoj kev lom zem ua muaj nrhog koj
Kuv tseem nco thaum koj puag kuv
Es koj hias tias koj yuav hlub
cas tsis hlub cas tseem yuav los dag ua rua kuv lub siab mob
Ntse ziag no koj twb tsis nco txhua yam wb tau ua ua ke
Es koj twb nrhog luag mus tseg kuv nyob tsis mauj khub
Koj thiam li tua tso kuv mus hlub nrhog tus tsiab

Chorus:
Es kuv yuav ua li cas tos txhog thaum twg
Es kuv yuav ua li cas ua neeg nyob
Yog koj tsis pom kuv txoj kev hlub

Verse 2:
Kuv tseem nco cov lub koj hais
Hais tias kuv yog tus koj hlub
Kuv tseem nco thaum koj los
Los so kuv cov kua muag es los hais tias
Koj yeej yuav tsis pub kuv lub siab no mob
Txoj kev hlub kuv muab rau koj
Ntse koj twb tsis pom ib qho li
Thawj thawj lub paj mus txoj lub kawg
Wb lub first kiss mus txoj lub last
Cas koj yuav tsis pom
Txoj kev hlub ua kuv muab rau koj

Rap:
Tus kuv hlub maub kuv txoj kev hlub
Tag nrhog los tsos ntawm koj
Lub plawv lub siab lub ntsws
Tag nrho yog koj tus
Kuv tso ib puas tsav yam
Tsuav taum los nrhog koj
Tias sis yog koj tsis pom
Kuv thiaj li zoo li no
Kuv txoj kev hlub kuv mauj
Twb tsis muaj nqi dab tsis
Vim koj twb xav tias txoj kev hlub
No yog ib yam khoom ua si
Tus kuv tshua cas koj tseem yuav dag
Tias kuv yog tus koj hlub
Tiam sis hauv koj lub siab twb muaj los
Kuv yog tus koj ntxub
Es thaum twg koj mas li los
Qhib koj lub saib rov los pom
Kuv txoj kev hlub kuv muab rau koj
Tiam sis nws dau mus lawm tus kuv hlub

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT