LYRIC

Verse I:
Kuv lub neej nws tshav ntuj nrhig
Vim mauj neb los ua lub hnub
Ci tua rau kuv
Lub ntuj los hnag los yeej mauj neb
Los ua lub kaus thaiv kuv hauv cov hnag

Bridge:
With this song I give to you
Something that is hard to say
But I know it’s true
I know it’s true

Chorus:
To my mom I love you
To my dad I love you too
You made me who I am today
And for that I’m thankful
Ziag no mus
Mus txhog hnub kawg
Neb os leeg thiaj li yog
Ob tug nyob hauv kuv lub saib tas mus li
Vim muaj neb txoj kev hlub nrhog kuv

Verse II:
Vim muaj nes kuv lub neej
Thiaj li zoo tshaj lwm tus
Tsis muaj leej twg yuav paub tau ne ob leeg

Kuv yeej kaws ib puas tsav yam
Cov lus neb hais thaib qhia rau kuv
Hauv kuv lub saib

Ending:
In this life I’ve done much wrong
But you showed me how to be strong
So I’m taking this time to thank you both
Thank you mom and dad

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT