LYRIC

Tij laug xab os xab koj puas kam qhia lus hmoob ntsuab rau kuv
Uav tau kawg mas
Kuv xav paub xav paub txoj nej cov lus
koj xaab paub lu lug twg ma
Daim pam nej hu li cas
Daim pam peb hu daim choj
Es tus choj nej ho hu li cas
Ov tug choj ces hu tug choj hab xwb mos
Es tus nyuj nej puas hu tus nyoj
No nyuj mas nyuj nyoj mas nyoj ov
Lub kos nej hu li cas
Loub kos peb hu lub nam xaab cum
Es lub ntuj nej ho hu li cas
Ov ntuj ces ntuj hab xwb los mos
Es tus muv nej puas hu tus mov
No.. no nononono tsi yog
muv mas muv mov mas mov hos
ua dog ua dig le

Na na na nananananananana

Naam naas naab naa naab naa naab naam naas naa naab naa

Rab khib nej hu li cas
Raab kjib peb hu tug nam kaab cuam
Es tus npua nej ho hu li cas
Ov tug npua ces tug npua hab xwb los mos
nom npua rog hov na
Es tus twm neh puas hu tus tom
No no no twm mas twm nob
tom mas tom nob
txhob has ua dog dig ke ko

Hua huas hua
hua huas hua
hua huas huas

Caag yuav khua lub sab
Khua sab es yog dab tsis no
Khua sab ces yog kho kho lub siab
Caag yuav tsu paub kag le
Taag kig nuav noj miv ntsiv quav xwb es
tshaib ntsaib plaab kawg le
noj mov tsis nog mov
es mus noj quav ces ham tsis tshaib plab xwb les es

leej twg tug ntxhais ua caag yuav ruag ruag
qua daab qua ruag tuag
tsis ca lwm tug ruag ne nkauj hmoob

Hua huas hua
hua huas hua

hua pheej yuav qw
khua khua luag lub sab
caag moog ruag ua luaj lau
tij laug xab os xab
kuv xav kawm kom ntau tsha no puas tau
ub nkeeg nkeeg qha lawm os
kuv xav paub xav paub txog cov khoom siv
tais tshuaj khib nej hu li cas
tais tshuaj khib peb hu taig hov txob
es tuav cos nej ho hu li cas
tuav cos ces kuj tuav cug xwb los mos
es qhov txos nej puas hu qhov txus
aws qhov txos ces qhov txus los mas
khaub ncaws nej ho hu li cas
khaub ncaws peb hu cov nom khaub duag
es ntuag ntuag ne ho hu li cas
uav ntuag ntuag peb hu nduag nduag
es txais nyiaj koj puas kam no
nonononono
has moog has lug tseem yog nyaj hab nua
tig laug xab os xab
kuv xa txais ib op puas xwb
nonono ib puas ob puas
ib npaj ob npaj los tsis muaj
tsum tsum tsum tsum
kam los mas los mas
na na na na na na na
naanaanaanaanaanaanaa

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT