LYRIC

Lady, lady, lady kuv thov txim
Koj yog neeg muaj txiv
Koj yuav mus txeeb luag tus txiv
Ntshe yuav tsis yoojyim
Koj tus txiv, koj cov menyuam
Lawv yuav mus nrog leejtwg nyob
Leejtwg yuav ua mov lawv noj
Kho pam rau lawv vov
Koj txhob tuaj ua li
Kav tsim rov mus tsev

Yog muab xav xav xav mas tsis tsim nyog
Thaum tej niam tej txiv tseem nyob
Cas tej menyuam oh cia li tau ua ntsuag
Xav xav xav mas nws tsis yog
Nyiag yuav tsum hlub nyiag tus
Lub ntuj thiaj li tsis rau txim rau yus
Ua lub neej nyob kajsiab lug

Lady, lady, lady kuv thov txim
Koj yog neeg muaj txiv
Koj yuav mus txeeb luag tus txiv
Ntshe yuav tsis yoojyim
Luag tsev neeg(?), luag cov menyuam
Hos yuav mus nrog leejtwg nyob
Koj sim xav seb puas tsim nyog
Qhov koj tuaj ua li no
Koj txhob tuaj ua li
Kav tsim rov mus tsev

Yog muab xav xav xav mas tsis tsim nyog
Thaum tej niam tej txiv tseem nyob
Cas tej menyuam oh cia li tau ua ntsuag
Xav xav xav mas nws tsis yog
Nyiag yuav tsum hlub nyiag tus
Lub ntuj thiaj li tsis rau txim rau yus
Ua lub neej nyob kajsiab lug

Rov qab mus, rov qab mus
Hlub koj cov txiv tub
Rov qab mus tsim kho koj lub neej
Rov qab mus, rov qab mus
Hlub koj cov menyuam
Kom lawv rov muaj niam muaj txiv
Li yav tag uas dhau los

Yog muab xav xav xav mas tsis tsim nyog
Thaum tej niam tej txiv tseem nyob
Cas tej menyuam oh cia li tau ua ntsuag
Xav xav xav mas nws tsis yog
Nyiag yuav tsum hlub nyiag tus
Lub ntuj thiaj li tsis rau txim rau yus
Ua lub neej nyob kajsiab lug

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT