LYRIC

Txua txua hnub, kuv xav txog koj
Taum koj tseem yog kuv tus
Txua txua hmo, kuv npau suav txog
Taum wb tseem sib tuav tes nyob ua ke

Kuv nco ntsoov txog taum wb nyob ua ib kub
Nco nstoov taum koj hlub kuv li kuv hlub koj

Tauv rauv qab los nraug kuv
Tseem tsuav kuv nyob nov thos koj
Tauv leej muam txob ncaim kuv
Kuv yeej tso tsis tau koj mus
Kuv hlub koj
Taum tsis muaj koj, kuv tsis paub nyob

Tus kuv hlub, tauv hmloog cov lus
Kuv hais rau koj hmo no
Kuv cov lub, muaj tseeb xwb os
Yuav tsis ntag koj, yuav tsis ua koj siab mob

Kuv nco ntsoov txog taum wb nyob ua ib kub
Nco nstoov taum koj hlub kuv li kuv hlub koj

Tauv rauv qab los nraug kuv
Tseem tsuav kuv nyob nov thos koj
Tauv leej muam txob ncaim kuv
Kuv yeej tso tsis tau koj mus
Kuv hlub koj
Taum tsis muaj koj, kuv tsis paub nyob

(bridge)
Kuv xav ntssov txog koj
Taum koj tseem nyob nraug kuv
Tsis muaj leej twg taiv wb txoj kev hlub
Tab sis koj ncaim mus, tsuav kuv ib leeg xwb
Tsis paub yuav ua li cas
Hu koj lub npe los tsis tau koj lawm
Tsuav hais cov lus no rau koj

(chorus)

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT