LYRIC

Kuv rov qab tuaj cuag koj
Tuaj nhriav nqa kuv lub siab
Uas kuv tau muab tso tseg rau koj

Tsis yog lub paj los lub guitar
Tiam sis kuv lub siab kuv tuaj nhriav
Vim xyoo tas lawm kuv tau muab tso tseg rau koj

Tiam si tsis paub xyov yuav pib qhov twg
Tiaj li nhriav pom kuv lub siab
Yog koj tsis pab kuv nhriav

Nyob saum txaj hauv qab hauv ncoo
Saum koj qhov chaw pws
Yog koj pab kuv nhriav kuv paub wb yeej yuav nhriav tau

Kuv rov qab tuaj hais rau koj
Tias yog tsis muaj kuv lub siab
Kuv yuav nyob ua neeg tsis tau

Koj xav yuav dab tsi los tau tag
Tiam sis thov muab kuv lub siab rau koj
Vim xyoo tas lawm kuv tau muab tso tseg rau koj

Kuv rov qab tuaj hais rau koj
Tias yog tsis muaj kuv lub siab
Kuv yuav nyob ua neeg tsis tau

Koj xav yuav dab tsi los tau tag
Tiam si thov muab kuv lub siab los rau koj
Vim xyoo tas lawm kuv tau muab tso tseg rau koj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT