LYRIC

Nag mo kuv ua npausuav pom, tias luag tuaj coj koj ntawm no
Kuv tsim dheev kuamuag teev yees
Uas kuv ntshai tsam muaj ib nub, txojkev hlub tsis raws siab xav
Luag yuav dag kom wb sib plam
Nco ntsoov txhob pub, leetjwg, los rhuav wb txojkev hlub
Koj thiab kuv, muaj los ntev

Chorus

Wb txojkev sibhlub, zooli cov fuab thiab cua
Yog koj tsis pab thaiv cua
Nws yuav tsum mus thoob qabntuj
Kuv ntshai tsam plam koj, thov txhawb wb txojkev hlub
Vim zooli..caij no, ib txojkev npausuav xwb..

Kuv, ntshai plam koj..mus ntawm kuv, lubneej
Kuv, ntshai tsam plam koj, kuv txhawj txog..kev hlub

Kuv xav nrog koj nyob txhua hmo, kuv yuav tsis tso koj rau leejtwg
Vim muaj koj xwb, hauv kuv lubneej
Ua kuv ntshai tsam muaj ib hnub, txojkev hlub tsis raws siab xav
Luag yuav dag kom wb sib plam
Nco ntsoov txhob pub, leetjwg, los rhuav wb txojkev hlub
Koj thiab kuv, muaj los ntev

Repeat Chorus 2X

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT