LYRIC

Verses :
Thaum kuv tseem yau kuv
Sawv saum lub txaj los mus
Ntxuav muag thiab hnav ris tsho
Rau khau mus kawm ntawv

Lub tswv yim me me
Tsis nco qab nyuaj siab li
Tsuas paub niaj hnub nyob pw
Thiab ua hauj lwm xwb

Chorus 1 :

Thaum kuv xeev
Thiab pom lub ntiaj teb
Tib neeg coob leej ntau tus muaj thiab pluag
Lub kua muag
Nrog poob tshua txog
Txoj kev ua neeg nyob

Verses :

Ntuj tsim teb raug sawv
Daws los nyob ua ib ke
Nyob ua ke hauv ntiaj teb
Sawv daws los tuav tes

Tiam sis tib neeg ntiaj
Teb tsis txawj los sib hlub
Niaj hnub siv riam phom
Thiab sib ntau sib tua

Chorus 2 :

Thaum kuv xeev
Thiab pom lub ntiaj teb
Tib neeg coob leej ntau tus muaj thiab pluag
Lub kua muag
Nrog tshua txoj kev ua neeg
Lub ntiaj teb tsis ncaj ncees

Verses :

Ntuj tsim teb raug sawv
Daws los nyob ua ib ke
Nyob ua ke hauv ntiaj teb
Sawv daws los tuav tes

Tiam sis tib neeg ntiaj
Teb tsis txawj los sib hlub
Niaj hnub siv riam phom
Thiab sib ntau sib tua

Chorus 2

Bridge :

Txoj kev khwv noj…….
Thiab khwv haus
Tsis tau zoo txaus los ua neeg nyob
Tseem tshuav coob leej pluag tsis muaj vaj tsev
Lub ntiaj teb cas koj tsis ncaj ncees…..
Hhhhaaaa…….

Chorus 3 :

Qhov kuv ntshaw
Tsis yog nyiaj thiab kub
Txawm tsis muaj dab tsi los tsis ua cas
Kuv thov foom
Rau neeg ntiaj teb txhua tus
Kom sawv daws noj qab nyob zoo

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT