LYRIC

[Bridge 1] :

Hnub no koj hlob tiav niam tiav txiv
Koj ntsib tus uas koj hlub koj nyiam
Koj xaiv tau tus hauv koj lub siab
Koj nrhiav tau tus koj ntshaw

[Bridge 2] :

Hnub no neb dhau mus ua ib yig
Koom ib lub siab koom ib lub cev
Hnub no neb yuav koom ib lub npe
Nyob ua kemus tag ib txhis

[Chorus] :

Ua zoo sib qhia thaum neb nyuaj siab
Txhob cia dabtsi los rhuav neb txoj kev hlub
Thov lub ntuj foom hmoov zoo rau neb rooj tshoob

[First Verse] :

Me ntxhais, koj xeev los ua ntxhais qhuas
Koj yuav tawm rooj mus nrhiav neej ua
Txog luag vaj, koj yog luag nyab
Txog luag tsev, koj yog luag sev

Hu luag niam thiab txiv ua koj niam koj txiv
Hu luag kwv tij ua koj kwv koj tij
Koj mus tib cuab, koj mus tib yig
Koj lub cuab lub yig thiaj nto ntsis

[Repeat Chorus]

[Instrumental Break]

[Second Verse] :

Muab tus ntxhais no tso rau koj npab
Yog koj nyab, coj mus koj yuav tau pab
Muab tus ntxhais no rau koj txhais tes
Yog koj sev, coj mus ua zoo hlub

Nce toj los koj yuav tsum tau soj
Nqis hav los koj yuav tsum tau kav
Tsom kwm saib xyuas neb lub neej
Kom tsheej cuab tsheej yig mus ib txhis

[Repeat Chorus]

Thov lub ntuj … foom hmoov zoo rau neb lub neej …

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT