LYRIC

Verse I:
Thaum kuv los lub kua maug twb mauj koj los so
Kuv twb muaj koj los puag kuv hauv koj lub xub nthiag
Es ziag no tshuav koj thiab kuv
Wb mus nyob nrhog txoj kev hlub
Vim koj thiab kuv wb yog ib khub
Koj hais rau kuv tias koj tsis zoo txhob hlub
Thov txhob hais li ntawm
Vim koj zoo tshaj ib paus tsav yam
Kuv mas li txhos caug thov lub ntuj
Kom nws saib wb txoj kev hlub

Chorus:
Txawm yuav zoo yuav pem
Los kuv yeej nrhog koj vim hais tias
Kuv twb maub kuv lub saib
Cog rau koj ib leeg
Txawm yuav nyuab yuav yooj ywm npaum li cas
Los tsuav mauj koj nrhog kuv
Ces yeej tsis txhawj lawm na

Verse II:
I don’t care what people say
Cause they don’t see what I see in you
Don’t you ever change
Cause I love you
I love you for who you are baby
So here we are just the two of us
Here all alone just the two of us
So hold me in your arms
And don’t you ever let go
No matter how hard it may seem

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT