LYRIC

Kuv hu Tub xeem Hmoob Muas
Nej xav thuam los kav tsij thuam
Nej cov lus txhawb kuv xwb
Nej siv qhov ncauj, kuv siv hlwb
Kaw nej cov qhov ncauj
Es qhib nej cov pob ntseg
Peb sawvdaws yog kwv tij xwb
Muab txoj kev khib tso pov tseg

Yog muaj cov ntxub ces yeej yuav muaj cov nyiam
Cem kuv thiab, kuv twb pom dua lawm
Yeej muaj tseeb, yeej muaj tiag
Kuv thiaj li muab tag nrho
Kuv cov nkauj mekas los pes lus Hmoob
Txij thaum ntawd peb cov neeg Hmoob
Thiaj mam li kam los mlooog

Kuv cov lus yeej muaj tseeb
Kuv cov lus tsis muaj dag
Thov nej nrhiav ib lub sijhawm
Los mloog kuv cov lus ib plag
Kuv cov lus yeej muaj tseeb
Kuv cov lus tsis muaj dag
Thov nej nrhiav ib lub sijhawm
Los mloog kuv cov lus ib zag

Nej tsis xav mloog kuv cov nkauj
Los kuv tsis xav li cas
Kuv tsis xav tau nej cov nyiaj
Kuv xav tau nej txoj kev pab
Pab kuv pauv kuv tus kheej
Txhob pub kuv ntxub kuv haiv neeg
Vim kuv lub siab tsis ntev
Ua rau kuv npau taws ceev ceev
Thaum kuv npau kuv vwm cuag tsov
Los thab kuv yog nej xav pom
Nej pom tas nej yeej yuav cem kuv
Hu kuv niaj ntsej muag tsov tom
Yog nej xav ntxub kuv tas mus li
Txhob ntxub kuv hnub no
Ces hos xav nyiam kuv tagkis

Kuv cov lus yeej muaj tseeb
Kuv cov lus tsis muaj dag
Thov nej nrhiav ib lub sijhawm
Los mloog kuv cov lus ib plag
Kuv cov lus yeej muaj tseeb
Kuv cov lus tsis muaj dag
Thov nej nrhiav ib lub sijhawm
Los mloog kuv cov lus ib zag

Kuv haus cawv kuv haus xa
Thiab kuv nyiam ua phaib
Cov laus thiaj li xav hais tias
Kuv yog Hmoob ib tug menyuam laib
Lawv thiaj li muab kuv saib
Ib yam li kuv tsis muaj nuj nqi
Kwv tij, neej tsa los ntshai kuv tag
Lawv twb tsis kam txav ti

Kuv niam thiab kuv txiv
Los tseem niaj hnub niaj hmo muab kuv cem
Nkawd hais tias ua cas
Kuv tsis ua lub neej xws luaj tej
Nkawd hais lus zoo xwb
Tabsi kuv mloog npaum twg los tsis zoo
Kuv thiaj tau lub neej txom nyem
Kuv thiaj tau lub neej poob zoo

Kuv cov lus yeej muaj tseeb
Kuv cov lus tsis muaj dag
Thov nej nrhiav ib lub sijhawm
Los mloog kuv cov lus ib plag
Kuv cov lus yeej muaj tseeb
Kuv cov lus tsis muaj dag
Thov nej nrhiav ib lub sijhawm
Los mloog kuv cov lus ib zag
Repeat x2

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT