LYRIC

Zoo siab
Lub sij hawm no koj
puas nyob zoo siab
Pua muaj kev zoo siab nrug nraim koj
txhua hnub txhua hmo
OEO OO OEO OO
tsuas zoo siab txhua yam tsis txhob txhawj txog
tsuas nyob zoo tsis txhob mus xav
ntau ntau
tsis xav ntau thiaj
li tsis mob taub hau
OEO OO OO
xav tau koj nrog kuv nyob
xav tau koj hlub txhua hmo
muaj koj nyob nrog nraim kuv
kev zoo siab tsis txawj ploj
txij hnub kuv pom dheev koj
kuv lub siab twb nyiam koj
ua npau suav los pom koj
los nrog kuv nyob txhua hmo

tseem tos tseem tos koj hais koj lo lus qab zib
Tseem tos koj lo lus tias koj hlub kuv
mus tag ib txhis
OEO OO OEO OO
tsuas zoo siab txhua yam tsis txhob txhawj txog
tsuas nyob zoo tsis txhob mus xav
ntau ntau
tsis xav ntau thiaj
li tsis mob taub hau
OEO OO OO
xav tau koj nrog kuv nyob
xav tau koj hlub txhua hmo
muaj koj nyob nrog nraim kuv
kev zoo siab tsis txawj ploj
txij hnub kuv pom dheev koj
kuv lub siab twb nyiam koj
ua npau suav los pom koj
los nrog kuv nyob txhua hmo

tsuas zoo siab txhua yam tsis txhob txhawj txog
tsuas nyob zoo tsis txhob mus xav
ntau ntau
tsis xav ntau thiaj
li tsis mob taub hau
OEO OO OO
xav tau koj nrog kuv nyob
xav tau koj hlub txhua hmo
muaj koj nyob nrog nraim kuv
kev zoo siab tsis txawj ploj
txij hnub kuv pom dheev koj
kuv lub siab twb nyiam koj
ua npau suav los pom koj
los nrog kuv nyob txhua hmo

xav tau koj nrog kuv nyob
xav tau koj hlub txhua hmo
muaj koj nyob nrog nraim kuv
kev zoo siab tsis txawj ploj
txij hnub kuv pom dheev koj
kuv lub siab twb nyiam koj
ua npau suav los pom koj
los nrog kuv nyob txhua hmo

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT