LYRIC

Verse 1:
Yug los tsawg tiam, kom txhob ntsib koj
Yug los tsawm tiam, kom txhob sim pom
Vim kuv tsuas yog, tus seem rau koj
Tsis yog tus koj, hlub thiab koj nco

Kuv tsuas zoo li, hoob I.C.U.
Tso pa rau koj puv zoo ces koj yuav khiav
Thaum koj nyuaj siab. ces koj mam pom kuv
Ua tau tus koj ntxub, hauv koj lub siab

Chorus:
Tsuas yog lub tsev pheeb suab…dog dig
Rau koj…
Thaum ntuj los nag
Ces koj mam li pom
Thaum nag tu nrho
Koj yuav mus

Tsuas yog qhov chaw rau koj nkaum nag
Muaj nqis ib pliag
Thaum ntuj los nag
Thaum nag tu nrho
Ces koj tsis ntsia txog

Verse 2:
Kuv tsuas zoo li tus pas dig nhiav
Thaum nqaij dig nhiav, ces koj xav tau
Thaum koj dig tsaus, ces koj muab ua ntia tseg
Tsis muaj nuj nqis rau koj..ib qhov

(SOLO)

Chorus:
Tsuas yog lub tsev pheeb suab…dog dig
Rau koj…
Thaum ntuj los nag
Ces koj mam li pom
Thaum nag tu nrho
Koj yuav mus

Tsuas yog qhov chaw rau koj nkaum nag
Muaj nqis ib pliag
Thaum ntuj los nag
Thaum nag tu nrho
Ces koj tsis ntsia txog

Verse 2:
Kuv tsuas zoo li tus pas dig nhiav
Thaum nqaij dig nhiav, ces koj xav tau
Thaum koj dig tsaus, ces koj muab ua ntia tseg
Tsis muaj nuj nqis rau koj..ib qhov

Chorus:
Tsuas yog lub tsev pheeb suab…dog dig
Rau koj…
Thaum ntuj los nag
Ces koj mam li pom
Thaum nag tu nrho
Koj yuav mus

Tsuas yog qhov chaw rau koj nkaum nag
Muaj nqis ib pliag
Thaum ntuj los nag
Thaum nag tu nrho
Ces koj tsis ntsia txog

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT