LYRIC

Nws, nws yog lub hnub thaum ntuj tsaus
Nws, nws yog lub kaus thaum ntuj tshav
Nws, nws yog lub nag thaum ntuj nkig
Nco mus tag ib sim

Nws, nws yog lub suab uas ploj lawm
Nws, nws yog lub chaw uas ploj ntais
Nws, nws cov lus hais rau nruab siab
Nws, yog cov tshuaj iab

Kuv saib, kuv lub hnub twb poob qho
Kuv ntsia, es kuv nco
Kuv hu npaum twg tsis rov qab los
Kuv saib, kuv lub hnub twb poob ntsua
Kuv ntsia, es kuv nco
Kuv quaj nyob hauv tus dab npau suav

Nws, nws yog tsob paj tsis paub hlob
Nws, nws yog nroj tsis paub qhuav
Nws, nws yog tsob tshuaj rau kuv haus
Nws ua rau kuv qaug

Kuv saib, kuv lub hnub twb poob ntsua
Kuv ntsia, es kuv nco
Kuv hu npaum twg tsis rov qab los
Kuv saib

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT