LYRIC

Verse I:

You are the one who came and rescued me
You are the sun that shines through my heart
You took my hand and led me through the night
Now I can see the love before my eyes
Thaum kuv nyob ib leeg thiab kuv lub siab ntxhov
Koj tsuas luag ib suab ces koj so taus kuv kua muag

Chorus:

*** You must’ve been heavenly sent
Right from the sky into my hands
You gave me life, you gave me love
Opened my eyes, now I’m so sure
You are the one-my heavenly sent
Koj yog it tug lub ntuj tso tuaj
Lub hnub ci tua rau kuv lub siab
Kuv qhov pom kev thaum tsaus kuv ntuj
Zaum no kuv pom kuv txoj kev hlub
Koj yog kuv tug-my heavenly sent

Verse 2:

Koj yog ib tug dab ntuj nthuav tis tuav thaiv kuv
Thaum kuv tsaug zog koj yog tus puag kuv
Koj puas yog tawm hauv kuv txoj kev npau suav
Cia kuv plhws koj ntsej muag saib puas yog tiag
Thaum kuv nyob ib leeg thiab kuv lub siab ntxhov
Koj tsuas luag ib suab ces koj so taus kuv kua muag

Chorus, Solo

REPEAT: Chorus (twice)

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT