LYRIC

Kuv tus Tswv Yexus
Qhov kuv ntshaw yog lub neej dawb huv
Kuv muab tagnrho kuv tus kheej fij rau koj

Kuv tus Tswv Yexus
Qhov kuv nrhiav yog koj txoj kev hlub
Kuv muab tagnrho kuv lub neej fij rau koj

Los ntawm koj cov ntshav,
Thov los ntxuav kuv lub qhov ncauj
Kom yuav dawb huv thiab ncaj ncees rau koj

Los ntawm koj cov ntshav,
Thov los ntxuav kuv lub siab lub ntsws
Kom paub txog koj txoj kev hlub kuv
Koj txoj kev uas hlub kuv
Koj hlub kuv tsis yuav ib qho nqi

Muaj kuv lub neej fij rau koj xwb
Muaj kuv txojsia fij rau koj xwb
Muaj txhua yam tsam uas kuv muaj hauv lub neej
Pub rau koj, pub rau koj

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT