LYRIC

Oh! Tus kuv hlub
Hauv koj lub qhovmuag
Kuv tsi pom koj txojkev hlub lawm
Es ziag no
Thaum koj luag rau kuv
Kuv yeej paub tias dabtsi tsis yog lawm

Tiamsis lub ntuj yeej paub
Tias kuv hlub koj tshaj
Es kuv tseg tsi tau koj hauv kuv lub siab

Chorus:
Es yog koj hais tias, koj tsi hlub kuv lawm
Es koj tsis xav pom, kuv ib zaug ntxiv lawm
Oh! Tus kuv hlub, thov koj..nco
Tias kuv yuav tsis ua neeg nyob
Vim kuv tsis xav hniajnub nco koj…

Es yog kuv yuav tsi, tau puag koj li lawm
Yog kuv tsi hnov koj hais “koj hlub kuv” lawm
Oh! tus kuv hlub, kuv qhia koj
Tias kuv yuav tsi ua neeg nyob
Vim kuv twb tsi tshuav dabtsi lawm
Oh!

Oh! tus kuv hlub
Hauv koj lub qhovmuag
Kuv pom tias koj tsi nco kuv lawm

Es ziag no
Thaum kuv nwj koj
Kuv yeej paub tias koj zais dab tsi lawm

Tiamsis lub ntuj yeej paub
Tias kuv hlub koj tshaj
Hauv ntiajteb no yuav ua li cas tso koj mus

*Chorus

Added by

yang

SHARE

ADVERTISEMENT